Zoeken op de site

Wij werken samen met Van den Eijnden en Koster notarissen te Waardenburg

Deze website wordt gehost bij Nedcomp en onderhouden door Acnove ICT Services

 

Het Persoons Gebonden Budget (PGB) is bedoeld voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, tijdelijk verblijf en vervoer.

 

Met het PGB kunnen mensen zelf deze zorg, hulp of begeleiding kopen.

 

Zorgfuncties

Een PGB is, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk voor:

  • Persoonlijke verzorging;
  • Verpleging;
  • Begeleiding (in uren en dagdelen);
  • Tijdelijk verblijf (logeeropvang);
  • Vervoer (met medische indicatie in combinatie met begeleiding in dagdelen).

Op 1 januari is de AWBZ afgeschaft. Hiervoor zijn de volgende regelingen in de plaats gekomen:

 

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Langdurige, intensieve zorg (thuis of in een instelling), via het Zorgkantoor

 

Jeugdwet

Deze wet regelt, bijna, alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren, via de gemeente.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ondersteuning bij zelfstandig wonen en maatschappelijk functioneren, via de gemeente.

 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging, via de zorgverzekeraar.

Aanvragen

Iemand die zorg wil ontvangen heeft hiervoor een indicatie nodig. Een indicatie is een belsuit waarin staat of iemand zorg nodig heeft, welke zorg en de hoeveelheid zorg (in tijd).

 

WLZ indicaties worden geregeld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De gemeente regelt de indicaties voor de Wmo en de Jeugdwet. Voor indicaties tenbehoeve van de Zorgverzekeringswet wordt de wijkverpleegkundige ingeschakeld.

 

Delta Universal kan u ondersteuning bieden voor het aanvragen van een indicatie bij de betreffende instanties.

Eigen bijdrage

Mensen die een PGB ontvangen iva het Zorgkantoor of de gemeente, moeten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen (Eigen Bijdrage Zorg zonder Verblijf of Eigen Bijdrage Zorg met Verblijf). Hiervoor ontvangen zij 4-wekelijkse facturen van het CAK.

 

De eigen bijdrage dient uit eigen middelen te worden betaald, het PGB budget mag hier niet voor worden gebruikt.