Zoeken op de site

Wij werken samen met Van den Eijnden en Koster notarissen te Waardenburg

Deze website wordt gehost bij Nedcomp en onderhouden door Acnove ICT Services

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel wij er naar streven dat de informatie op onze website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, zijn wij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. Delta Universal V.o.F. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.

 

In geen enkel geval is Delta Universal V.o.F. aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Ook is Delta Universal V.o.F. niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website, al zullen wij alles in het werk stellen om mogelijke verspreiding van virussen te voorkomen.

 

Delta Universal V.o.F. kan de informatie op deze website herzien zonder verdere aankondiging.

Op deze aanprakelijkheidsbeperking, alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Delta Universal V.o.F.

 

Het is niet toegestaan de informatie van deze website op welke wijze dan ook door te geven, te vermenigvuldigen of te publiceren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Delta Universal V.o.F.

ArticleBottom