Zoeken op de site

Wij werken samen met Van den Eijnden en Koster notarissen te Waardenburg

Deze website wordt gehost bij Nedcomp en onderhouden door Acnove ICT Services

 

We kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn bij het regelen van alle zaken betreffende het PGB. In onderstaande tabs worden deze mogelijkheden beschreven, inclusief de daaraan verbonden kosten.

 

Volledig pakket

Het volledige pakket neem u alle "rompslomp" uit handen, zonder dat u de regie en het overzicht verliest. Wanneer u voor dit pakket kiest, regelen wij alle zaken voor u en lossen we problemen op voordat u er weet van heeft.

 

Wij regelen alles, uiteraard in nauw overleg met u, zodat u de volledige regie heeft.

 

Inhoud:

 • Intakegesprek en huisbezoek;
 • Voorbudgettering van de besteding van het PGB;
 • Beheer van de volledige administratie betreffende het PGB;
 • Ondersteuning bij het zoeken naar- en aanstellen van zorgverleners;
 • Opmaken van overeenkomsten met zorgverleners en controle op overeenkomsten die zijn opgemaakt door zorgverleners;
 • Zorg voor- en organiseren van loonadministratie via de SVB;
 • Betaling van facturen (indien mogelijk) en afhandelen van declaraties;
 • Bewaking van inkomsten en uitgaven uit het PGB;
 • Bewaking van de indicatieperiode;
 • Optreden als contactpersoon/correspondentieadres;
 • Vormen en beheren van het dossier;
 • Verstrekken van informatie met betrekking tot PGB regelingen en wijzigingen;
 • Optreden als vraagbaak voor de budgethouder;
 • Alle overige zaken welke van belang zijn voor de goede gang van zaken rond het PGB.

Wanneer u kiest voor een volledig pakket, dan sluit u een overeenkomst (voor onbepaalde tijd) af met Delta Universal. Deze overeenkomst kan op elk gewenst moment worden opgezegd met een opzegtermijn van één kalendermaand.

 

Bijhet stoppen/vervallen van het PGB wordt ook de overeenkomst met Delta Universal beëindigd. Natuurlijk zorgen wij voor de afhandeling van het dossier en verzorgen wij nog alle zaken die behoren bij het afwikkelen van de administratie bij zorgkantoor, gemeente, zorgverzekeraar, SVB of CIZ.

 

Kosten:

 • Maandelijks: € 74,50
 • Eénmalige opstartkosten: € 50,00 *
 • Afsluitkosten bij beëindiging van de overeenkomst: € 125,00

 

* = Wanneer het nodig is om een bestaande administratie te ordenen, werkbaar te maken of duidelijkheid te verschaffen bij bestaande problemen, kan er € 50,00 per uur in rekening gebracht worden om de administratie te organiseren en bestaande problemen op te lossen.

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Inkoop uren

Als budgethouder kunt u er voor kiezen om de administratie van uw PGB zelf te regelen. Daarnaast kunnen wij voor u, incidenteel, werkzaamheden verrichten wanneer u dat nodig vindt.

 

U kunt bij ons, net als bij uw zorgverleners, uren inkopen voor het verrichten van diensten. Wij brengen u dan een uurtarief van € 50,00 in rekening (eventueel vermeerderd met € 25,00 per uur reiskosten).

 

Bij het werken op basis van uurtarief houden wij geen dossier bij en betaalt u voor ondersteuning bij de aanvraag herindicatie de reguliere kosten

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW

ArticleBottom